Kamator Ništetočina Kredulator Konverzator Donator

Kamator - izračun preplaćenih i zateznih kamata

NE GARANTIRAM TOČNOST I NE PRIHVAĆAM NIKAKVU ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE POGREŠNE IZRAČUNE.

Pravomoćnom presudom Visokog trgovačkog suda Pž-7129/13-4, potvrđenom i na Vrhovnom sudu, utvrđena je nezakonitost primjene promjenjive kamatne stope u kreditima sklopljenim od 10.9.2003. do 31.12.2008. u bankama: Zaba, PBZ, Erste, RBA, Hypo, OTP i Splitska banka. Presuda se odnosi i na kunske i na EUR i na CHF kredite, odnosi se i na otplaćene kredite, na otkazane kredite i kredite u otplati.

Priloženi kalkulator će za kredite otplaćivane u anuitetima, s redovitom otplatom i bez moratorija izračunati koliko ste kamata preplatili i kolike su zatezne kamate na taj iznos. Trebao bi ispravno funkcionirati u Excelu 2007 ili novijem.

Radni list „Podaci“

Podaci se upisuju u polja s narančastom pozadinom. Trenutno upisani podaci su samo primjer kako to može izgledati, umjesto njih upišite vaše podatke.

Trebate upisati početne parametre kredita: valutu kredita, iznos kredita, rok otplate, kamatnu stopu, metodu obračuna kamate (konformnu, englesku proporcionalnu ili francusku proporcionalnu), datum isplate kredita, datum dospijeća prvog anuiteta. Ako je kredit u CHF, trebate upisati je li provedena konverzija i na koji datum. Ako je ugovoren kredit s ostatkom vrijednosti trebate u polje B14 upisati postotak od ukupnog iznosa kredita. Ako je bilo uvećanih uplata, datum uplate i iznos uplate (u valuti kredita) upišite u kolonama L i M.

Promjene kamatnih stopa, datum primjene i metodu obračuna kamate upišite u kolonama F, G i H.
- Za datume primjene upišite datume dospijeća promijenjenih anuiteta. Ako imate CHF stambeni kredit, kamatu 3,23% upišite s datumom 1.2.2014
- Datumi se najčešće trebaju pisati u formatu dd.mm.yyyy - npr 14.2.2018 (bez točke na kraju), ali ne uvijek. Ovisi o programu, operativnom sustavu i regionalnim postavkama.
- Koliko je meni poznato, sve hrvatske banke trenutno koriste englesku proporcionalnu metodu obračuna kamata, osim Splitske banke koja računa po francuskoj proporcionalnoj metodi. Točan izračun po francuskoj metodi je bizarno kompliciran, a ja koristim pojednostavljeni izračun koji će se razlikovati, ali će razlika biti u lipama, centima ili rappenima. Zaba je do 2007. koristila konformnu metodu obračuna kamate, a jesu li tako računale i druge banke i do kada, ne znam.

Kad upišete sve podatke, provjerite da li se datumi, kamate i anuteti u radnom listu "Plan" poklapaju s vašim otplatnim planom. Ako je sve dobro upisano, dobit ćete iznos preplaćene kamate i zatezne kamate.

Radni list „Plan"

Ovdje se nalaze otplatni planovi za otplaćivani kredit s promjenjivom kamatom i za ugovoreni kredit s početnom kamatnom stopom, te izračun preplaćenih kamata i zatezne kamate po periodima. Zatezna kamata se računa najranije od 20.7.2004. Pretpostavljam da skoro nitko obuhvaćen presudom VTS-a nije počeo preplaćivati kamatu prije tog datuma (kada se značajno promijenio način obračuna).

 

ŠTO JE NOVO? - 6.4.2016.

- Ispravljena je pogreška kod izračuna preplaćene kamate u CHF kreditima nakon 1.2.2014. Novi točan kamator će za veliku većinu CHF kredita izračunati 0.3%-0.6% veći dug banke od prethodne pogrešne verzije.
- Dodan je prikaz ukupno preplaćenih kamata u valuti kredita (polje B26).

ŠTO JE NOVO? - 14.2.2018.

- Ažurirane su tečajne liste i zatezne kamate.
- Dodana je mogućnost upisa datuma do kojeg će se obračunati preplaćene kamate. Ako ste npr. kredit prijevremeno otplatili ili refinancirali, u polje B25 upišite datum otplate ili aneksa ugovora.

ŠTO JE NOVO? - 19.2.2018.

- Dodana je mogućnost upisa datuma od kada se računaju preplaćene kamate. Ako mislite da vrijedi zastara, u polje B24 možete upisati datum 5 godina prije podizanja tužbe.

 

Svim kunskim, EUR i CHF dužnicima kojima su banke nezakonito povećavale kamate želim da sve preplaćeno vrate s kamatama. Javite ako imate matematičkih ili logičkih primjedbi i komentara na kamator. Ako vas zanima kako možete podići tužbu, kakve su vam šanse na sudu, da li postoji zastara za kamate, trebate li tražiti ništetnost ugovora i za sva druga pravna pitanja morate pitati nekoga kvalificiranijeg od mene.

Sretno svima!

pero(at)dalekaobala(točka)com

 

Preuzimanje - Excel datoteka:

Kamator (privremeno nedostupno)