Kamator Ništetočina Kredulator Konverzator Donator

Kredulator - kreditni kalkulator i simulator

UPOZORENJE: Prije upotrebe pažljivo pročitajte Ugovor o kreditu. Za obavijesti o naknadama, promjenama kamata i uvjetima poslovanja upitajte svog bankara, odvjetnika ili vidovnjaka.

Prije ugovaranja kredita informirajte se o strukturi vaše kamatne stope, tj. koliki je fiksni dio i koji je promjenjivi parametar (NRS, trezorski zapisi MFin, Euribor), i raspitajte se za sve troškove:
- naknada za obradu kredita,
- trošak procjene nekretnine,
- javnobilježnički troškovi,
- osiguranje,
- naknada za zatvaranje kredita i
- naknada za vođenje računa/kredita
- itd.

Na donjem linku se nalazi Excel datoteka s kojom možete izračunati anuitete i stvarnu efektivnu kamatnu stopu u vašem kreditu. Onima koji imaju ili će imati kredit u kunama s fiksnom kamatom tijekom cijele otplate, anuiteti se neće mijenjati. Ostali u izračunu mogu simulirati otplatni plan uz promjene kamatnih stopa i/ili tečaja EUR/HRK.

Radni list „Podaci“

Podaci se upisuju u polja s narančastom pozadinom. Trenutno upisani podaci su samo primjer kako to može izgledati, umjesto njih upišite vaše podatke i procjene. Pored početnih parametara kredita, ovdje upisujete predviđene datume promjena i vrijednosti kamata i kretanje tečaja HRK/EUR (za kredite u eurima). Upisivanjem manjih ili većih odstupanja kamata i tečaja lako možete vidjeti kako će se odraziti na vaše anuitete.

Stvarna efektivna kamatna stopa (s-EKS)

Rigidni bankarski izračun EKS ne uključuje sve realne troškove vezane za kredit i nekad više skriva nego otkriva. U kredulatoru možete sami birati koje i kolike jednokratne, godišnje i mjesečne troškove ćete uključiti u s-EKS. Usporedbom s-EKSa za više kredita ćete dobiti odgovor na pitanje koji je najpovoljniji.
Primjer: Ako podižete kredit od 200.000 kn na 10 godina s kamatom 4% obračunatoj po francuskoj metodi, a banka velikodušno snosi troškove solemnizacije ugovora, solemnizacije zadužnice, procjene nekretinine i naknade za obradu kredita, onda se to na prvi pogled čini ultrapovoljno. Ali ako pri tome morate plaćati inače nepotrebno osiguranje od 700 kn godišnje i mjesečne naknade od 70 kn, onda je s-EKS 5.54%, pa kredit nije ni blizu povoljan kako se činilo.
s-EKS nije pojam koji ćete naći u financijskim leksikonima, pa čak niti na Googleu. Stvarna efektivna kamatna stopa je naziv koji odgovara podatku koji dobijete u kredulatoru, a kratica je u skladu s odnosom banaka prema klijentima.

Metode obračuna kamata

Koliko je meni poznato, sve hrvatske banke koriste englesku proporcionalnu metodu obračuna kamata, osim Splitske banke koja računa po francuskoj proporcionalnoj metodi. Točan izračun po francuskoj metodi je bizarno kompliciran, a ja koristim pojednostavljeni izračun koji će se razlikovati, ali će razlika biti u lipama ili centima.

Radni list „Plan“ - Otplatni plan za simulirani kredit

Radni list „HNB tečaj“ - Kretanje tečaja HRK/EUR 1997-2018

Radni list „6M NRS1“ - Kretanje 6M NRS1 za fizičke osobe 2012-2017

Radni list „Euribor“ - Kretanje Euribor 3M i 6M 2004-2018


Sretno kreditiranje!!

pero(at)dalekaobala(točka)com

 

Preuzimanje - Excel datoteka:

Kredulator (19.2.2018.)