Kamator Ništetočina Kredulator Konverzator Donator

Ništetočina

Priloženi Excel kalkulator se odnosi na CHF kredite u slučaju ništetnosti ugovora o kreditu.

Kalkulator funkcionira za kredite otplaćivane u anuitetima, s redovitom otplatom i bez moratorija, a ni za njih ne mogu garantirati točnost.

U sheet 'Podaci' se upisuju opći podaci o kreditu (narančasta polja). Ako ste kredit konvertirali, u polje B18 ("Obračun ništetnosti za anuitete uplaćene do") upišite datum potpisivanja konverzije. U sheetu 'Plan' provjerite poklapaju li se izračunati i vaši stvarni anuiteti (kolone J i K).

U sheetu 'Uplate' u poljima B9 i E9 upišite datum uplate i iznos interkalarne kamate. Ako ste kredit konvertirali, u stupcima B i E od 10. retka upisujete datume i iznose uplata nakon konverzije. Umjesto u kolonu E (kn), iznose možete upisati i u kolonu F (EUR) ako vam odgovara obračun po srednjem tečaju HNB-a, a Excel će izračunati iznos u kunama.

Nemojte se čuditi ako je sada banka vama dužna pola stana, a ne vi banci. Ili ako vam nakon otplate prvog auta banka plaća drugi. No, ključna riječ je "zastara". O svemu se konzultirajte s vašim odvjetnikom.

Kad stignem, napisat ću detaljnije objašnjenje kalkulatora.

pero(at)dalekaobala(točka)com

 

Preuzimanje - Excel datoteka:

Ništetočina (24.1.2019.)